Podmínky použití

Vítejte na omega-dent.cz. Přístupem nebo používáním této webové stránky souhlasíte s dodržováním a vázáním následujících podmínek a ustanovení. Před použitím této webové stránky si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste tuto webovou stránku používat.

1. Použití webové stránky:

a. K používání omega-dent.cz musíte být alespoň 18 let starý. Používáním této webové stránky potvrzujete, že jste alespoň 18 let starý, nebo že jste získali souhlas rodičů/opatrovníka k používání webové stránky.

b. Souhlasíte s tím, že budete omega-dent.cz používat pouze pro legální účely a způsobem, který nezasahuje do práv, neomezuje nebo nebrání využívání a potěšení z této webové stránky třetí osobou.

2. Duševní vlastnictví:

a. Obsah, design, rozložení, grafika a další materiály na omega-dent.cz jsou vlastněny nebo licencovány námi a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími právy duševního vlastnictví.

b. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte reprodukovat, distribuovat, modifikovat, přenášet, zobrazovat, provádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozené dílo nebo prodávat žádné informace, produkty nebo služby získané z omega-dent.cz.

3. Chování uživatelů:

a. Souhlasíte, že se nebudete angažovat v žádném chování, které by mohlo poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit omega-dent.cz nebo zasahovat do používání a potěšení z této webové stránky jiné strany.

b. Zakazuje se vám pokusit se získat neoprávněný přístup k jakékoli části omega-dent.cz, jeho serveru nebo jakékoli připojené síti.

4. Odkazy na webové stránky třetích stran:

a. Omega-dent.cz může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran pro vaše pohodlí a informace. Nezastáváme ani nepřebíráme kontrolu nad těmito webovými stránkami třetích stran a nejsme odpovědní za jejich obsah nebo zásady ochrany osobních údajů.

b. Vaše používání webových stránek třetích stran je podmíněno podmínkami a zásadami těchto webových stránek. Doporučujeme prověřit podmínky a zásady každé webové stránky třetí strany, kterou navštívíte.

5. Zřeknutí se záruk:

a. Omega-dent.cz je poskytována na základě "jak je" a "jak je k dispozici". Neposkytujeme žádná vyjádření nebo záruky jakéhokoli druhu, výslovného nebo implicitního, týkající se provozu nebo dostupnosti této webové stránky nebo informací, obsahu, materiálů nebo produktů zahrnutých na omega-dent.cz.

b. Zříkáme se všech záruk, včetně, ale neomezeně, implicitních záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, nebo nedotčení práv.

6. Omezení odpovědnosti:

a. V žádném případě nebudeme odpovědni za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v souvislosti s používáním nebo výkonem omega-dent.cz, i kdybychom byli informováni o možnosti těchto škod.

b. Vaše jediné prostředky pro nespokojenost s omega-dent.cz nebo jakýmkoli obsahem v něm jsou přestat používat webovou stránku.

7. Změny podmínek použití:

Vyhrazujeme si právo upravovat nebo měnit tyto Podmínky použití kdykoli bez předchozího upozornění. Vaše pokračování v používání omega-dent.cz po jakýchkoli změnách představuje přijetí těchto změn.

8. Právní řízení:

Tyto Podmínky použití budou podléhat a vykládány v souladu s právy České republiky, bez ohledu na jeho konflikt zákonů.

Kontaktujte nás:

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně těchto Podmínek použití, kontaktujte nás prostřednictvím informací poskytnutých na webových stránkách.